Open Close

Skapa engagemang och lönsamhet i ditt digitala ekosystem

Digital närvaro

Provinsen hjälper dig att förstå, utveckla och driva dina digitala resurser så att du når uppsatta mål. Det gör vi genom att mäta, analysera och förstärka din digitala närvaro och låta internet bli en del av din verksamhet.

Allt startar med en inventering och utvärdering av era digitala tillgångar, och en digital strategi som som tar dig dit du vill - med hjälp av t ex sökordsmarknadsföring, engagerande innehåll, lönsamma kampanjer, smartare säljprocesser och långsiktigt relationsbyggande.

Börja idag, läs mer och boka Workshop Digital Närvaro

 

Digital marknadsföring

Det är egentligen ganska enkelt. Traditionell marknadsföring och försäljning är död - och det är fantastiskt. Digitaliseringen är en större revolution än industrialiseringen och vi är bara i början av utvecklingen. Allt som kan bli digitalt kommer att bli digitalt, och uppkopplat. Det innebär bland annat att alla finns tillgängliga online, alltid. Provinsen hjälper dig att interagera med rätt individer, vid rätt tillfälle, i rätt kanal, för att de själva vill och är intresserade av just det ni har att säga eller erbjuda. Provinsen hjälper dig in i din digitala framtid. Vi vill utvecklas och växa tillsammans med er.

Börja idag, läs mer och boka Workshop Digital Marknadsföring

Workshop

En workshop med Provinsen ger dig en bra överblick över ditt digitala nuläge. Resultatet är en digital strategi och ett konkret förslag på handlingsplan. Du får ett fast pris och väljer själv hur du vill gå vidare efter vårt samarbete, tillsammans med Provinsen eller på egen hand. Vi har tre olika teman som vi kan utgå ifrån:

Närvaro - Grundläggande workshop kring digitala närvaro och tillgänglighet för era målgrupper. Typiska utvecklingsområden är hemsida, externa platser (t ex TripAdvisor, Google eller branschnätverk), nyhetsbrev, sökordsoptimering, sociala medier, innehåll (ex bild/video, text och budskap) och er digitala identitet. Här ingår också att ta fram rätt nyckeltal och mätpunkter för att kunna utvärdera era investeringar. Plattformen för er digitala närvaro helt enkelt.

Marknadsföring - Hur agerar era användare och kunder och hur kan ni använda era digitala kanaler för att attrahera och konvertera dem till lönsamma relationer.

Affärsutveckling - Kan digitalisering vara en väg att lyfta er verksamhet till en ny nivå, kan den effektivisera ert sätt att arbeta eller kanske höja kvalitén i ert erbjudande.

Jobba med Provinsen

Vårt jobb är att locka fram den fulla digitala potentialen i företag och organisationer, små som stora. En del startar från noll, andra har redan kommit en bra bit på vägen. Det kan vara djupgående förändringar i hur verksamheten bedrivs, eller ganska enkla åtgärder som snabbt ger resultat på sista raden.

Vi jobbar både i avgränsade projekt och med löpande uppdrag. Här är några exempel på vad vi gör:

Analys - Workshops, förstudier och research

Strategi - Digital utveckling, varumärke, marknadskommunikation, digital marknadsföring och försäljning

Utveckling - Genomförande och implementering

Innehåll - Attraktiv, relevant och kontinuerlig digital närvaro för digitala kanaler och platser

Marknadsföring - Mätbara marknadsinvesteringar för att skapa engagemang och lönsamhet

Utbildning - Provinsen arrangerar kontinuerligt kurser i digital närvaro och marknadsföring.

 

Aktuellt

Stora Västergatan 30
271 35 YSTAD