Open Close

Digital närvaro i besöksnäringen

 

Visit Halland jobbar aktivt med att stötta, utveckla och inspirera både nya och etablerade entreprenörer inom naturturism. Just nu pågår programmet ”Att driva ett unikt och naturnära boende” och Provinsen fick äran att föreläsa och diskutera ämnet Marknadsföring och kanaler.

Digitala närvaro handlar om att göra din produkt attraktiv och tillgänglig för din målgupp eller målgrupper. Typiska utvecklingsområden är hemsida, externa platser (t ex TripAdvisor, Google eller branschnätverk), nyhetsbrev, sökordsoptimering, sociala medier, innehåll (ex bild/video, text och budskap) och den övergripande digitala identiteten. Här ingår också att ta fram rätt nyckeltal och mätpunkter för att kunna utvärdera investeringar i t ex kommunikation och marknadsföring. När alla digitala resurser och kanaler samverkar får kunden hjälp tillfredsställa sitt behov just när han eller hon behöver det – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

När den digitala närvaron är säkrad är det också mycket enklare att bli bra på att använda sin marknadsföringsbudget på ett effektivt sätt. Nu kan du följa upp resultatet från en annons på Facebook, en ny inspirationsvideo på YouTube eller ett blogginlägg på hemsidan – i nya kundrelationer men också i kronor och ören.

Självskattning digital närvaro

Ladda ner Provinsens enkla självskattning av ditt företags digitala närvaro – fungerar oavsett vilken bransch du befinner dig i. Gör en prioriteringslista för vad som är viktigast för företaget just nu – och sätt igång. Behöver du support kan du kontakta oss på Provinsen – då är analysen en utmärkt utgångspunkt för ett samarbete.

Nulägesanalys Digital närvaro – Provinsen AB (Word)

Hornsgatan 9
271 32 Ystad