Open Close

Närvaro

Närvaro

Ett varumärke är kunskap, erfarenheter och associationer kopplat till exempelvis en idé, produkt, tjänst, plats eller individ – både det som är bra, och det som är mindre bra. Du kanske äger ditt varumärke, men det existerar bara i människors medvetande. Vad vill du att dina målgrupper ska förvänta sig av ditt varumärke?

God kommunikation hjälper dig att bygga starka och lönsamma relationer. Ett varumärke behöver agera, vara delaktigt och bidra där dina målgrupper finns – både fysiskt och digitalt. Provinsen visar dig vägen.

Hornsgatan 9
271 32 Ystad