Open Close

Smart gymnasieval

Teknikcollege är ett samarbete för kompetensförsörjning inom svensk industri, ett initiativ från Industrirådet. Teknikcollege kvalitetssäkrar industrirelevanta utbildningar inom teknik och industri över hela Sverige. Under flera år har Provinsen varit kommunikationspartner till Teknikcollege Skåne, och även Teknikcollege nationellt. En viktig uppgift är att hjälpa unga att få upp ögonen för möjligheterna och en framtid inom svensk industri.

 

Stora Västergatan 30
271 35 YSTAD