Open Close

Strategisk utveckling Naturturismens yrkesnämnd

Vandrare i Hammars backar

 

Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum. Naturturismens yrkesnämnd ska bidra till en hållbar utveckling inom naturturismen i hela Sverige, och att stärka näringens roll som en långsiktig framgångsfaktor för en levande landsbygd.

Nämnden ska verka för kvalitetssäkring av kompetens och professionalisering av naturturismen i Sverige. Det gynnar både naturen och landsbygden, utbildningsanordnare inom naturturism, näringen och de som på olika sätt upplåter sin mark till olika aktörer inom naturturism – och förstås såväl besökaren som lokalsamhället.

Provinsen stödjer Naturturismen yrkesnämnd med strategisk verksamhetsutveckling kring kompetensförsörjning inom Naturturismbranschen, samt såväl strategisk som taktisk kommunikation. I uppdraget ingår även utveckling, förankring och kommunikation för yrkesbeviset Certifierad naturguide.

Hornsgatan 9
271 32 Ystad