Open Close

Provinsen ny contentpartner för Riksföreningen Teknikcollege

I fredags fick vi det härliga beskedet att Provinsen valts ut att bli content-partner till Riksföreningen Teknikcollege och projektet ”Status, kvalitet och matchning”. Provinsen kommer att planera, producera, publicera och följa upp den externa kommunikationen i och kring projektet. Uppdraget sträcker sig fram till september 2020.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Aktiva medlemmar inom Industrirådet är: TeknikföretagenIF Metall, LivsmedelsföretagenTrä- och MöbelföretagenIndustriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustriernaGS FacketSveriges IngenjörerGrafiska Företagen, SLA-Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet samt Unionen. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner. Vill du veta mer om Industrirådet? Kika in på deras hemsida.

Var i Sverige finns Teknikcollege?

Idag finns 25 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag från norr till söder. Gemensamt för alla regioner är att de har granskats utifrån Teknikcollege åtta kvalitetskriterier. Läs mer om alla regioner under Regioner.

 

Status, kvalitet och matchning

Hornsgatan 9
271 32 Ystad