Open Close

Provinsen leverantör till Tillväxt Östra Skåne

Projektet TÖS – Tillväxt i Östra Skåne – erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Med i projektet är kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby.

Fokus i projektet är Östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling. Projektet utgår från de etablerade små och medelstora företagens behov och utmaningar för att hjälpa dem växa. För företagen som deltar är TÖS en möjlighet att få hjälp och inspiration att arbeta aktivt med innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter. De företag som ingår i projektet får tillgång till skräddarsytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och digitala utbildningar. 

Provinsen är en av flera leverantörer av processtöd som valts ut efter en helhetsbedömning av inkomna anbud. I bedömningen har kompetens, erfarenhet och pris viktas i enlighet med bifogad utvärderingssammanställning.

That´s Provinsen 😉

Hornsgatan 9
271 32 Ystad