Open Close

Fjärde året med Entreprenör ekoturism

Sverige är en attraktiv destination. Hit kommer besökare för att uppleva landets värdefulla, orörda natur och välbevarade kulturarv. Turismen är en bransch som växer snabbt, det för med sig både möjligheter och utmaningar. Hur kan man utveckla en unik och känslig resurs utan att den samtidigt förlorar sitt värde.

Utbildningen Entreprenör ekoturism finns till för alla som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Med fast utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och GSTCs hållbarhetskriterier för besöksnäringen lär sig deltagarna att utveckla och bedriva en verksamhet som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.

Kursen omfattar bland annat kursmomenten:

• Ekoturism och hållbarhetsarbetet i praktiken (6v i samarbete med Naturturismföretagen)
• Kundupplevelsen – att möta och överträffa besökarens förväntningar (6v)
• Entreprenörskap och företagande – affärsidén och din affärsplan (3v)
• Produktutveckling – utveckla din hållbara upplevelse (8v)
• Varumärke, marknadsföring och försäljning (6v)
• Examensarbete (10v)

Kursen är en distanskurs på halvfart som är 40 veckor lång (ett läsår).

Läs mer och ansök här >>

 

Hornsgatan 9
271 32 Ystad