Open Close

Kommunikationsuppdrag med fokus på integration till Provinsen

I dagarna startade Provinsen och Skurups kommun upp ett omfattande kommunikationsuppdrag i projeket Inkludera & mötas. Syftet med projektet är att förebygga utanförskap hos unga, genom att kompetensutveckla vuxna som arbetar med unga.

Inkludera & mötas är ett kompetensutvecklingsprojekt, en satsning på fortbildning. Det är inte bara de unga som ska få möjlighet att utvecklas till sina bästa jag, utan även vuxna som arbetar med unga ska rustas att arbeta förebyggande mot utanförskap, till gagn för alla medborgare i Skurups kommun. Projektet har inkludering, motivation, bemötande och normkritiskt förhållningssätt i fokus och ska ge verktyg för att effektivisera organisationer, bland annat genom att bryta stuprörstänk. Projektet innefattar också kompetensutveckling i programmering, som blir allt viktigare i framtiden.

Provinsen kommer att bidra med kommunikationsstrategi och informationsstruktur, och bidra till att projektets resultat fortsätter utvecklas efter projekttiden slut.

Projektet pågår i tre år och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Skurups kommun.

Läs mer här >

Hornsgatan 9
271 32 Ystad