Open Close

Projekt Skånsk Kronhjort

Projekt Skånsk Kronhjort är en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen Skåne. Projektet representerar en bred grupp intressenter som alla värnar om och vill skapa goda livsbetingelser för det skånska kronviltet.

Provinsen sitter med i arbetsgruppen som rådgivare i kommunikations- och informationsfrågor. Vi har också hjälpt till med grafisk identitet och sett till att den skånska kronhjorten finns tillgänglig online som hemsida, nyhetsbrev, på Facebook och Instagram.

Hemsida
Instagram
Facebook

 

Hornsgatan 9
271 32 Ystad