Open Close

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring

Det är egentligen ganska enkelt. Traditionell marknadsföring och försäljning är död – och det är fantastiskt. Digitaliseringen är en större revolution än industrialiseringen och vi är bara i början av utvecklingen. Allt som kan bli digitalt kommer att bli digitalt, och uppkopplat. Det innebär bland annat att alla finns tillgängliga online, alltid. Provinsen hjälper dig att interagera med rätt individer, vid rätt tillfälle, i rätt kanal, för att de själva vill och är intresserade av just det ni har att säga eller erbjuda. Provinsen hjälper dig in i din digitala framtid.

Börja idag, läs mer och boka Workshop Digital Marknadsföring

Hornsgatan 9
271 32 Ystad