Open Close

Teknikcollege Rikskonferens 2023

Teknikcollege är Industrirådets plattform för kompetensförsörjning inom svensk industri. Varje år arrangerar organisationen en rikskonferens där industri, skola och offentliga aktörer möts för att säkra branschens framtida konkurrenskraft. I år med fokus på grön omställning och ny teknik som kommer att vara en viktig del av lösningen för att nå klimatmålen. Provinsen levererade såväl tryckt som rörlig kommunikation inför och under rikskonferensen.

 

 

 

 

Hornsgatan 9
271 32 Ystad